Drie pijlers maken STORM sterk

Uniek aan STORM is de inzet op preventie, de stevige, regionale ketensamenwerking en het wetenschappelijk onderzoek naar wat écht werkt. Scholen, hulpverleners, gemeenten en anderen zorgen er in hun regio samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt.
  • Preventie. Onderzoek toont aan dat depressieve klachten en suïcidale gedachten sterk toenemen tijdens de adolescentie. STORM zorgt ervoor dat jongeren al op die leeftijd in beeld komen en preventieve hulp krijgen aangeboden voordat de situatie ernstig wordt.
  • Krachtige keten. STORM zoekt jongeren actief op in hun eigen omgeving. Ketenpartners in zorg en onderwijs werken nauw samen om tijdig in te grijpen.
  • Bewezen effect. Door jongeren te vragen welke vormen van hulp écht werken, kunnen we ze steeds beter helpen. Want uiteindelijk draait ons werk maar om één ding: resultaat.

Feiten & cijfers

Dáárom is STORM nodig:

  • Elk jaar heeft 20% van alle jongeren weleens last van sombere periodes;
  • Elk jaar wordt bij 4% (37.000 jongeren) een depressieve stoornis vastgesteld;
  • Gemiddeld duurt een depressieve periode 6 maanden, bij 20% duurt een depressie langer dan twee jaar;
  • Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening;
  • Na herstel van de eerste depressie is de kans op een terugkeer binnen twee jaar 40%. Daarna is de kans op een derde episode 70% en op een vierde 90%;
  • Bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd;
  • Veel mensen herstellen van een (beginnende) depressie! Tijdige behandeling voorkomt een depressie in de volwassenheid.