Drie pijlers maken STORM sterk

Uniek aan STORM is de inzet op preventie, de stevige, regionale ketensamenwerking en het wetenschappelijk onderzoek naar wat écht werkt. Scholen, hulpverleners, gemeenten en anderen zorgen er in hun regio samen voor dat signalen van somberheid bij jongeren snel worden opgepikt én aangepakt.
 • Preventie. Onderzoek toont aan dat depressieve klachten en suïcidale gedachten sterk
  toenemen bij pubers (13-15 jaar). STORM zorgt ervoor dat jongeren al op die leeftijd in beeld
  komen en hulp krijgen aangeboden voordat de situatie ernstig wordt.
 • Krachtige keten. STORM zoekt jongeren actief op in hun eigen omgeving. Regionale partners
  in Oost-Brabant werken nauw samen om tijdig in te grijpen.
 • Bewezen effect. Door jongeren te vragen welke vormen van hulp écht werken, kunnen we ze
  steeds beter helpen. Want uiteindelijk draait ons werk maar om één ding: resultaat.