Iedereen verdient het om zich goed te voelen

Heb jij op school gehoord over STORM? Doet de school van uw kind mee met de STORM aanpak? Hier staat alle informatie gebundeld die je als leerling of als ouder nodig hebt over STORM! 

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds, sterke tieners en veerkrachtige gedachten. We willen jongeren helpen met zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen.

Op dit deel van de website hebben we alle informatie voor jongeren en ouders bij elkaar gezet. Wat betekent het voor jou als je school meedoet aan STORM? Waarom stelt de GGD je vragen over je gezondheid? En hoe zien de trainingen er uit?