Info voor ouders

  1. home
  2. Jongeren en ouders
  3. Info voor ouders

Een doel van STORM is om de omgeving van een jongere te informeren over beginnende somberheid en suïcidaliteit bij jongeren en hoe hiermee om te gaan. Als ouder sta je al van jongs af aan dicht bij je kind en ben je gewend om te weten wat er in hem of haar omgaat. Maar ook zul je merken dat je puber zich wat meer los begint te maken en zelf dingen wil oplossen. Dat hoort er allemaal bij! Maar wat als je denkt dat je kind somberheid ontwikkelt?

Webinar

In een jaarlijks webinar voor ouders wordt gesproken over stress en somberheid bij jongeren. Wat is nog normaal gedrag en wat niet? Hoe kan ik hier als ouder mee omgaan? Het webinar duurt 45 minuten en verschillende sprekers vanuit de jeugdgezondheidszorg en vanuit school delen informatie en vertellen over hun visie en werkwijze. 

Tips voor ouder

In dit document staan tips voor ouders gebundeld. Ze hebben betrekking op stress, somberheid en eventuele suïcidaliteit bij jongeren en hoe daarmee om te gaan.

Webinar video 

“Dank jullie wel voor jullie inzet, ik vind het belangrijk dat kinderen op deze leeftijd de aandacht krijgen die ze zo hard nodig hebben. Ik voelde me zo machteloos als ouder.

Moeder van een leerling