Onder de aandacht

  1. home
  2. Jongeren en ouders
  3. Signaleren door de GGD

Om (beginnende) somberheid en suïcidaal gedrag op te sporen, worden alle leerlingen op de scholen die deelnemen aan de STORM-aanpak gescreend met een vragenlijst die wordt afgenomen door de GGD. Dit gebeurt over het algemeen in het tweede jaar (als onderdeel van het standaard gezondheidsonderzoek door de GGD) en het vierde jaar van de middelbare school. Er zijn enkele regio’s waar dit in het eerste in plaats van in het tweede jaar wordt uitgevoerd. Op het mbo vindt de screening in het eerste jaar plaats.

Gemiddeld geeft 10% van alle leerlingen aan last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens; hen bieden we passende hulp aan in de vorm van de preventietraining. Jongeren bij wie uit de screening blijkt dat zij ernstig depressief of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg, bijvoorbeeld bij schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp of jeugd-ggz. Sinds de start van STORM sporen we elk schooljaar enkele ernstig suïcidale jongeren op, die nog geen hulp kregen en nu direct konden worden doorverwezen naar jeugdhulpverlening.

We zijn nou eenmaal niet in staat altijd alle signalen op te vangen, daarom moet je kinderen gericht blijven vragen hoe het met ze gaat. STORM geeft me het gevoel dat we sámen voor ze klaar staan.

Veronique Hermans, directeur Merletcollege Cuijk