Lesmateriaal Mental Health Programma 

Het Mental Health Programma is een belangrijke pijler van STORM. De lessen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs worden gegeven door professionals uit het STORM team. Hieronder is het lesmateriaal te vinden. 

  • Trainershandleiding. De trainershandleiding bevat een beschrijving van het programma, uitleg van de doelstellingen en een overzicht van de benodigde materialen. Ook bevat het uitgebreide leskaarten met instructie per les.
  • Powerpoint. Deze powerpoint bevat ondersteunende materialen bij de lessen, inclusief de filmpjes. (powerpoint wordt gedownload)
  • Werkblad Les 1. Dit werkblad is waar de leerlingen de invuloefeneningen van les 1 op maken. De trainer print voorafgaand aan de lessen voldoende werkbladen voor alle leerlingen.
  • Werkblad Les 2. Dit werkblad is waar de leerlingen de invuloefeneningen van les 2 op maken. De trainer print voorafgaand aan de lessen voldoende werkbladen voor alle leerlingen. De laatste pagina kunnen leerlingen meenemen om een overzicht te hebben van de manieren waarop zij zelf hulp kunnen zoeken (indien nodig).
  • Brief. Deze brief wordt aan ouders gestuurd om hen te informeren. Zorg zelf nog voor het invullen van de gegevens bij wie ouders informatie kunnen opvragen en namens wie de brief wordt verstuurd.