Regio Zuidoost Brabant

Om somberheid en suïcidaliteit op jonge leeftijd snel op te sporen worden leerlingen in Helmond en de Peelregio vanaf schooljaar 2017-2018 door de GGD gescreend op depressieve symptomen en suïcidale gedachten. Door ze waar nodig verschillende preventieve modules aan te bieden, hopen we somberheidsklachten terug te dringen, het stigma te verminderen en het gemakkelijker te maken om hulp te vragen.

De regio Zuidoost Brabant omvat:

In de regio Zuidoost Brabant worden op alle scholen de vier STORM-interventies ingezet, die aangeboden worden in het eerste en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs. De komende jaren zal dat worden uitgebreid naar het eerste leerjaar van het mbo.

“Een jongere die depressief is: het is onnatuurlijk, maar helaas geen zeldzaamheid. De invloed van een depressie is groot en beïnvloedt ook je schoolleven. Juist daarom is het de moeite meer dan waard dat wij er sámen voor zorgen dat problemen snel worden opgemerkt en aangepakt.”

Marja van Leeuwen, directeur SWV Helmond-Peelland VO

Contactpersonen voor deze regio

Rian van den Boogaart
Programmaleider STORM en sociaal psychiatrisch verpleegkundige
088 846 00 11
hjm.boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl 

Sanne Rasing
Programmaleider STORM en senior onderzoeker
088 – 846 00 01
spa.rasing@ggzoostbrabant.nl