Samenwerken in een netwerk van onderwijs en zorg 

  1. home
  2. Programma
    onderdelen

Om verhoogde depressieve symptomen en suïcidale gedachten bij jongeren te verminderen, het risico op depressies te verkleinen en om mentale gezondheid te verbeteren moet er al in een vroeg stadium preventief worden ingegrepen. 

Op basis van onderzoek blijkt het combineren van verschillende preventieve strategieën het meest effectief. STORM is een multimodale aanpak voor een netwerksamenwerking waarin de pijlers worden gevormd door meerdere interventies.

Lessen over mentale gezondheid

Jongeren ontvangen twee lessen over mentale gezondheid.

Mentoren als gatekeeper

Alle mentoren worden getraind tot gatekeepers. Zij worden getraind in het beter signaleren van jongeren die niet lekker in hun vel zitten en zij leren hoe zij met deze leerlingen hierover in gesprek kunnen gaan.

Vroegsignalering van depressieve symptomen en suïcidale gedachten 

Leerlingen in het tweede in vierde jaar van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs worden door de GGD gescreend over depressieve symptomen en suïcidale gedachten.

Geïndiceerde preventie: Op Volle Kracht

Jongeren met verhoogde depressieve symptomen krijgen een vaardigheidstraining aangeboden.

 

“We kunnen ons niet verstoppen en zeggen: “dit kost ons teveel tijd” of “we hebben hier de kennis niet voor in huis”. Jeugdverpleegkundigen hebben de deskundigheid en de juiste attitude om met jongeren alles te bespreken wat met hun algemene gezondheid heeft te maken. Daar hoort depressiepreventie ook gewoon bij.”