STORM 
Regionaal netwerk
als basis voor elk project

Op dit moment lopen er vier STORM-projecten in de regio Oost-Brabant. De eerste drie projecten zijn onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, in het vierde project worden de methodes uit eerdere projecten geïmplementeerd in de hele regio.

Binnen elk deelproject werken regionale partners (zoals gemeenten, GGD, GGZ, middelbare scholen, mbo’s, schoolmaatschappelijk werk, universiteiten en het Trimbos-instituut) nauw samen. Het regionale netwerk vormt (samen met een overkoepelende stuurgroep) de basis voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovaties en projecten binnen STORM.