STORM mbo
Appen, kleppen, oppeppen

Vanaf het schooljaar 2018-2019 worden alle eerstejaars studenten van de deelnemende mbo-scholen in onze regio door de GGD gescreend op somberheidsklachten en suïcidale gedachten. Door ze tijdens het eerste jaar van hun nieuwe studie verschillende preventiemodules aan te bieden, hopen we depressieve klachten terug te dringen, het stigma op psychische problemen te verkleinen en het makkelijker te maken om hulp te vragen.

De volgende scholen namen deel aan STORM noordoost: 

Om vast te stellen of deze preventiestrategie effect heeft, wordt er onderzoek naar gedaan. De scholen bieden dus niet allemaal dezelfde preventiemodules aan, om de onderlinge verschillen te kunnen vergelijken.

Gatekeepers

Alle mentoren van eerstejaars studenten (en een aantal docenten) op de deelnemende mbo’s worden getraind als gatekeeper. Dat betekent dat zij leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen, hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. De mentoren gaan de jongeren niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening. 

Vroegsignalering

Alle studenten in het eerste jaar worden gescreend op somberheidklachten en suïcidale gedachten. Studenten die aangeven dat zij ernstige depressieve klachten hebben of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg.

Interventie in de klas: Moving Stories

Studenten werken vijf dagen met de app Moving Stories op hun smartphone. Centraal in de app staat Lisa, die zich de laatste tijd duidelijk niet zo goed voelt en zich anders gedraagt dan voorheen. De studenten moeten elke dag vijf acties uitvoeren die Lisa kunnen helpen. Lisa stuurt haar feedback in de vorm van appjes. Na afloop praten een ervaringsdeskundige en een hulpverlener van het project tijdens het mentoruur met de leerlingen over hun ervaringen. Zo leren ze op een toegankelijke manier meer over somberheidsklachten, krijgen ze de ruimte om erover te praten en ontdekken ze wat ze kunnen doen om zichzelf óf een vriend(in) te helpen. Deze interventie wordt op de helft van de scholen aangeboden, zodat onderzoekers kunnen vergelijken of deze interventie meerwaarde heeft. 

Groepstraining: Op Volle Kracht

Jongeren die tijdens de screening aangaven last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens (gemiddeld is dat ongeveer 10%) werd aangeboden om deel te nemen aan Op Volle Kracht, die wordt gegeven door verschillende, speciaal opgeleide ketenpartners. Deze groepstraining laat jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om depressieve gevoelens te verminderen. Deze interventie wordt op dezelfde scholen aangeboden als waar Moving Stories wordt ingezet.

Onderzoek

Alle studenten wordt gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers vullen gedurende hun tweede leerjaar en nog twee jaar daarna op verschillende momenten vragenlijsten in. Niet alle mbo-scholen in de regio bieden hetzelfde programma aan.

  • Op ROC de Leijgraaf (Cuijk), ROC de Leijgraaf Euterpelaan (Oss), ROC Nijmegen (Boxmeer), ROC ter AA Onderwijs en Kinderopvang (Helmond), ROC ter AA ICT (Helmond) en Helicon (Den Bosch) profiteren de studenten van de gatekeepers en van de vroegsignalering.
  • Op ROC de Leijgraaf Nelson Mandela Boulevard (Oss), ROC de Leijgraaf Muntelaar (Veghel), Helicon (Helmond), ROC ter AA Zorg en Welzijn (Helmond), St Lucas College (Boxtel) en St Lucas College (Eindhoven) worden ook Moving Stories en Op Volle Kracht aangeboden.

Verwachte resultaten

Het STORM mbo-project loopt naar verwachting van eind 2018 tot 2021.

Meer informatie

Wilt u meer weten over STORM mbo? Neem dan contact op met coördinerend projectleider Rian van den Boogaart van GGZ Oost Brabant, 0492-848001 of hjm.boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl. Of met Nelleke van Zon, Trimbos-instituut, 030-2971101 of nzon@trimbos.nl. U kunt natuurlijk ook terecht bij uw contactpersoon bij een van de partners die deelnemen aan STORM mbo of de folder downloaden.

“Dankzij de training ben ik niet meer bang om lastige vragen te stellen. Ik heb al verschillende studenten in gedachten met wie ik binnenkort toch eens een gericht gesprek aanknoop.”

Docent sport en beweging, ROC de Leijgraaf

“We weten dat jongeren zich vertrouwd voelen met online interventies, ik vind het heel inspirerend dat we met deze app kunnen aansluiten bij hun behoeftes.”

Bregje de Moor onderzoekt het effect van BoostMyMood