STORM noordoost
Veerkrachtige jongeren,
die lekker in hun vel zitten

Om somberheid en suïcidaliteit op jonge leeftijd snel op te sporen, screent de GGD vanaf het schooljaar 2015-2016 tweedejaars leerlingen op bijna alle scholen in de regio Oss op depressieve symptomen. Alle tweedejaars leerlingen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 die last hadden van lichte depressieve gevoelens werd gevraagd om deel te nemen aan een laagdrempelig (preventie)programma. 

De volgende scholen namen deel aan STORM noordoost: 

Vroegsignalering

Tijdens de standaard gezondheidsscreening van de GGD werd alle leerlingen gevraagd naar somberheid en suïcidale gedachten. Jongeren bij wie uit de screening bleek dat zij ernstig depressief of mogelijk suïcidaal waren, werden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige ging samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg. Jongeren die aangaven last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens, werd gevraagd deel te nemen aan een preventieprogramma, waarnaar tegelijkertijd onderzoek werd gedaan. Daarnaast vulden ze over een periode van twee jaar nog zes keer een vragenlijst in.

Training

Gemiddeld gaf ongeveer 10% van alle leerlingen in de vragenlijst aan last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens. Zij kregen tijdens de onderzoeksperiode een van deze twee programma’s aangeboden:

1. Tips voor dips. Een deel van de leerlingen die aangaven weleens somber te zijn, werd het psycho-educatieprogramma Tips voor Dips aangeboden. Zij ontvingen een folder over stemmingsklachten en kregen twee keer een mail met tips om een dip de baas te worden.

2. Training Op Volle Kracht. Een ander deel van deze leerlingen boden we de training Op Volle Kracht aan, die wordt gegeven door verschillende, speciaal opgeleide ketenpartners. Deze groepstraining laat jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag.

(Verwachte) resultaten

Het onderzoek van STORM noordoost loopt van 2015 tot 2020. In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 werd leerlingen gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek bevindt zich nu in de afrondende fase, we hopen in 2020 de volledige onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Sinds 2019 is STORM noordoost opgegaan in het vervolgproject STORM noordoost en Land van Cuijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over STORM noordoost? Neem dan contact op met de projectleiders en onderzoekers Kim van Ettekoven of Karlijn Heesen van GGZ Oost Brabant, (0412-847001, kwj.heesen@ggzoostbrabant.nl of k.ettekoven@ggzoostbrabant.nl). U kunt natuurlijk ook terecht bij uw eigen contactpersoon bij een van de partners die deelnemen aan STORM noordoost of de folder downloaden.

“Ik had een praatgroepje verwacht en daar zag ik tegenop. Ik vond het fijn dat het een training was”

Leerling over de training
Op Volle Kracht

“Ik vind het mooi om te zien dat scholen en ketenpartners het project steeds meer adopteren en waarderen. Op deze manier is er een krachtige samenwerking ontstaan die ook buiten dit project waardevol is gebleken.”

Karlijn Heesen promoveert op het onderzoek binnen STORM noordoost