STORM 
Regionaal netwerk
als basis voor de STORM aanpak

Op dit moment loopt STORM in de regio zuidoost Brabant, welke nog onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, en in Noordoost Brabant en land van Cuijk, waar methodes uit eerdere (onderzoeks)trajecten worden geïmplementeerd in de hele regio.

Binnen elke regio werken partners in zorg en onderwijs (zoals gemeenten, GGD, GGZ, jeugdhulpverlening, voortgezet onderwijs, mbo, schoolmaatschappelijk werk, universiteiten en het Trimbos-instituut) nauw samen. Het regionale netwerk vormt (samen met een overkoepelende stuurgroep) de basis voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovaties en projecten binnen STORM.