STORM 
Regionaal netwerk
als basis voor de STORM aanpak

Op dit moment loopt STORM in de regio zuidoost Brabant en de regio noordoost Brabant en land van Cuijk. In beide regio’s worden de methodes uit eerdere (onderzoeks)trajecten geïmplementeerd. Ook wordt er in beide regio’s nog steeds onderzoek gedaan hoe we de aanpak kunnen verbeteren.

 

Binnen elke regio werken partners in zorg en onderwijs (zoals gemeenten, GGD, GGZ, jeugdhulpverlening, voortgezet onderwijs, mbo, schoolmaatschappelijk werk, universiteiten, het Trimbos-instituut en 113 Zelfmoordpreventie) nauw samen. Het regionale netwerk vormt (samen met een overkoepelende stuurgroep) de basis voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovaties en projecten binnen STORM.