STORM noordoost en Land van Cuijk
Doorpakken met hulp die goed werkt

STORM noordoost en land van Cuijk is een vervolg op de onderzoeksfase STORM noordoost, waarin we de effectieve methodes uit andere projecten implementeren in het voorgezet onderwijs en op de mbo’s in de regio Noordoost-Brabant. Zo benutten we de kennis die we al hebben opgedaan optimaal en profiteert de hele keten van de opgebouwde ervaring. We hopen dat de aanleg van deze blijvende kennisaorta kan gaan dienen als (inter)nationaal voorbeeld.

We houden ook de samenwerking met een aantal toonaangevende kennisinstellingen (Trimbos-instituut, Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en 113 zelfmoordpreventie) in stand. Innovaties uit de wetenschap kunnen zo direct worden ingezet in de regio Noordoost-Brabant, waardoor de zorg steeds effectiever en efficiënter wordt.

De regio STORM noordoost & Land van Cuijk omvat:

In STORM noordoost en land van cuijk worden op alle scholen vier modules ingezet, welke aangeboden worden in het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs. In het eerste jaar van het mbo wordt de screening ook ingezet.

Gatekeepers

Alle mentoren van de betreffende leerjaren (en een aantal docenten) worden getraind als gatekeeper. Dat betekent dat zij leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen, hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. De mentoren gaan de jongeren niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening.

Vroegsignalering

Alle leerlingen in de genoemde leerjaren worden gescreend op somberheidklachten en suïcidale gedachten. Leerlingen die aangeven dat zij ernstige depressieve klachten hebben of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg.

Mental Health programma

In de klas wordt aandacht besteed aan een mental health programma. De thema’s somberheid en suïcidaliteit worden besproken op een open, interactieve en leerzame manier. Zo leren leerlingen op een toegankelijke manier meer over somberheidsklachten, krijgen ze de ruimte om erover te praten en ontdekken ze wat ze eraan kunnen doen.

Groepstraining: Op Volle Kracht

Jongeren die tijdens de screening aangaven last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens (gemiddeld is dat ongeveer 10%) werd aangeboden om deel te nemen aan Op Volle Kracht, die wordt gegeven door verschillende, speciaal opgeleide ketenpartners. Deze groepstraining laat jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om depressieve gevoelens te verminderen.

Organisatie

De coördinatie, organisatie en uitvoering van STORM ligt bij GGZ Oost Brabant, GGD Hart voor Brabant, de participerende gemeenten en de scholen. De aanpak wordt sinds oktober 2016 uitgevoerd en voortdurend gevolgd en waar nodig bijgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over STORM noordoost en Land van Cuijk? Neem dan contact op met projectleider Rian van den Boogaart van GGZ Oost Brabant, 0492-848001 of hjm.boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl of projectleider Sanne Rasing van GGZ Oost Brabant, 0412-847001 of spa.rasing@ggzoostbrabant.nl. U kunt natuurlijk ook terecht bij uw contactpersoon bij een van de partners die deelnemen aan dit project.

“Doen, doorgaan en volharden – dat is wat ik sterk vind aan STORM. Volharding is ontzettend belangrijk: deze jongeren hebben het nodig om te zien dat mensen hun stinkende best voor ze doen én blijven doen. Een depressie gaat niet zomaar over, het vergt een lange adem. Wij geven ze hoop.”

Rian van den Boogaart, Projectleider coördinerend, depressie-en suïcidepreventie, STORM projecten