STORM noordoost en land van Cuijk
Doorpakken met hulp die goed werkt

STORM noordoost en land van Cuijk is een vervolg op de onderzoeksfase STORM noordoost, waarin we de effectieve methodes uit andere projecten implementeren in het voorgezet onderwijs en op de mbo’s in de regio Noordoost-Brabant. Zo benutten we de kennis die we al hebben opgedaan optimaal en profiteert de hele keten van de opgebouwde ervaring. We hopen dat de aanleg van deze blijvende kennisaorta kan gaan dienen als (inter)nationaal voorbeeld.

We houden ook de samenwerking met een aantal toonaangevende kennisinstellingen (Trimbos-instituut, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam en 113 zelfmoordpreventie) in stand. Innovaties uit de wetenschap kunnen zo direct worden ingezet in de regio Noordoost-Brabant, waardoor de zorg steeds effectiever en efficiënter wordt.

De regio STORM noordoost & land van Cuijk omvat:

In STORM noordoost en land van Cuijk worden op alle scholen vier modules ingezet, welke aangeboden worden in het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs. In het eerste jaar van het mbo wordt de screening ook ingezet.

Gatekeepers

Alle mentoren van het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs en van het eerste jaar van het mbo worden getraind als gatekeeper. Dat betekent dat zij leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen, hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. De mentoren gaan de jongeren niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening.

Vroegsignalering

Alle leerlingen in het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs en van het eerste jaar van het mbo worden gescreend op somberheidklachten en suïcidale gedachten. Leerlingen die aangeven dat zij ernstige depressieve klachten hebben of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg.

Mental Health programma

In de klas zal aandacht worden besteed aan een mental health programma. De thema’s somberheid en suïcidaliteit worden besproken op een open, interactieve en leerzame manier. Zo leren leerlingen op een toegankelijke manier meer over somberheidsklachten, krijgen ze de ruimte om erover te praten en ontdekken ze wat ze eraan kunnen doen. We besloten om Moving Stories niet langer aan te bieden en we gaan op zoek naar een interventie die makkelijk uit te voeren is.

Groepstraining: Op Volle Kracht

Jongeren die tijdens de screening aangaven last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens (gemiddeld is dat ongeveer 10%) werd aangeboden om deel te nemen aan Op Volle Kracht, die wordt gegeven door verschillende, speciaal opgeleide ketenpartners. Deze groepstraining laat jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om depressieve gevoelens te verminderen.

 

“Doen, doorgaan en volharden – dat is wat ik sterk vind aan STORM. Volharding is ontzettend belangrijk: deze jongeren hebben het nodig om te zien dat mensen hun stinkende best voor ze doen én blijven doen. Een depressie gaat niet zomaar over, het vergt een lange adem. Wij geven ze hoop.”

Rian van den Boogaart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en programmaleider STORM