STORM zuidoost
Maakt somberheid bespreekbaar
en biedt hulp waar nodig

Om somberheid en suïcidaliteit op jonge leeftijd snel op te sporen worden ook in Helmond en de Peelregio vanaf schooljaar 2017-2018 alle tweedejaars leerlingen door de GGD gescreend op depressieve symptomen en suïcidale gedachten. Door ze waar nodig verschillende preventieve modules aan te bieden, hopen we somberheidsklachten terug te dringen, het stigma te verminderen en het gemakkelijker te maken om hulp te vragen. De belangrijkste onderdelen van de preventiestrategie in zuidoost zijn de gatekeepers en de vroegsignalering.

De regio STORM zuidoost omvat:

Gatekeepers

Op het voorgezet onderwijs in deze regio worden alle mentoren van het tweede jaar getraind als gatekeeper. Dat betekent dat zij leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen, hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. De mentoren gaan de jongeren niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening.

Vroegsignalering

De GGD bevraagt tijdens de standaard gezondheidsscreening in het tweede jaar alle leerlingen op somberheid en suïcidale gedachten. Jongeren die aangeven dat zij ernstige depressieve klachten hebben of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg.

Interventie in de klas: Moving Stories

Leerlingen werkten gedurende vijf dagen met de game Moving Stories, in de vorm van een app op hun smartphone. Centraal in de app staat Lisa, die zich de laatste tijd duidelijk niet zo goed voelt en zich anders gedraagt dan voorheen. De leerlingen kunnen elke dag vijf acties uitvoeren die Lisa mogelijk kunnen helpen. Lisa stuurt haar feedback in de vorm van appjes. Na afloop praten een ervaringsdeskundige en een hulpverlener tijdens het mentoruur met de leerlingen over hun ervaringen.

In de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 werd Moving Stories aangeboden op de helft van de scholen en werd er onderzoek naar gedaan. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Toch hebben we besloten om Moving Stories niet langer aan te bieden en gaan we op zoek naar een interventie die makkelijk uit te voeren is.

Groepstraining: Op Volle Kracht

Jongeren die tijdens de screening aangaven last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens (gemiddeld is dat ongeveer 10%) werd aangeboden om deel te nemen aan Op Volle Kracht. Deze groepstraining laat jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om depressieve gevoelens te verminderen. Deze interventie wordt op dezelfde scholen aangeboden als waar Moving Stories wordt ingezet.

“Een jongere die depressief is: het is onnatuurlijk, maar helaas geen zeldzaamheid. De invloed van een depressie is groot en beïnvloedt ook je schoolleven. Juist daarom is het de moeite meer dan waard dat wij er sámen voor zorgen dat problemen snel worden opgemerkt en aangepakt.”

Marja van Leeuwen, directeur SWV Helmond-Peelland VO