Vroegsignalering en het toewijzen
naar preventie

Doel van het onderzoek

We proberen risicofactoren voor depressie steeds beter in beeld te krijgen en daarmee steeds gerichter en eerder te signaleren wie een verhoogd risico heeft om een depressie of verhoogde depressieve symptomen te ontwikkelen. We willen onderzoeken of er risicofactoren zijn die het ontwikkelen van depressieve klachten kunnen voorspellen en of we bij de screening ook op andere factoren moeten letten dan alleen beginnende klachten. Hiermee hopen we in de toekomst jongeren die risico lopen op het ontwikkelen van depressieve klachten nog eerder te signaleren.

Ook willen we te weten komen wat er voor nodig is om jongeren beter gebruik te laten maken van het bestaande preventieve aanbod. Vanuit de praktijk hebben we gemerkt dat niet alle jongeren met verhoogde depressieve klachten na de screening door de GGD deelnemen aan Op Volle Kracht. Dit vinden we jammer, juist omdat we weten dat Op Volle Kracht ervoor kan zorgen dat jongeren minder last hebben van deze klachten. We willen onderzoeken hoe we de screening van de GGD en Op Volle kracht beter op elkaar kunnen laten aansluiten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer jongeren gemotiveerd zijn om deel te nemen aan Op Volle Kracht.

Uitvoering

Voor het eerste onderzoek zullen we de vragenlijsten uit de screening van de GGD in Noordoost-Brabant en Land van Cuijk gebruiken om te kijken of er factoren zijn die het ontwikkelen van stemmingsklachten kunnen voorspellen. Het onderzoek wordt gedaan op basis van anonieme data. De data die wordt gebruikt is afkomstig van de screening van de tweede klas in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 en de screening van de vierde klas in schooljaar 2023-2024 en 2024-2025. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2025 verwacht.  

Voor het tweede onderzoek zijn eind 2021 en begin 2022 interviews gehouden met jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD in Noordoost-Brabant, over hun ervaringen en de verbeterpunten die zij zien met betrekking tot de screening en de aansluiting tussen de screening en preventieprogramma Op Volle Kracht. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer van 2022 verwacht.

De afgelopen jaren is het aantal jongeren met somberheidsklachten toegenomen. Als we jongeren met deze klachten voegtijdig kunnen signaleren, kunnen we voorkomen dat klachten erger worden en jongeren er blijvende gevolgen aan overhouden. Hier wil ik met mijn onderzoek graag een steentje aan bijdragen.”

Marloes Braam, promovenda STORM