Effectiviteit van depressie en suïcidepreventie op het voortgezet speciaal onderwijs en prakijkonderwijs

Doel van het onderzoek

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn kwetsbaar om somberheidsklachten en suïcidale gedachten te ontwikkelen. Echter, preventieve programma’s of interventies zijn vaak niet toepasbaar in deze vormen van het onderwijs, ook de huidige aanpak van STORM niet. We vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van de STORM aanpak. We willen het programma aanpassen zodat depressie- en suïcidepreventie ook op het VSO en PrO kan worden uitgevoerd.

Uitvoering

Vanaf 2022 tot en met 2026 zal onderzoek worden gedaan naar het aanbieden van preventie aan deze doelgroep. Om te beginnen wordt uiteengezet wat er nationaal en internationaal al gedaan wordt aan preventie binnen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Aan de hand daarvan worden de interventies van STORM aangepast zodat deze zich richten op de specifieke kwetsbaarheden voor depressie en suïcidaliteit bij jongeren op het VSO en PRO, maar ook zodat de training aansluit bij hun beperkingen.

Daarna zullen we het programma onderzoeken op effectiviteit. Leerlingen uit de tweede klas op het VSO en PrO zullen worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Hierdoor krijgen we als eerste een indruk hoe vaak somberheidsklachten en suïcidaliteit voorkomt bij leerlingen op het VSO en PrO. Daarnaast volgen we een grote groep jongeren over een langere tijd om te kunnen vaststellen wat de effecten zijn op langere termijn. De resultaten hiervan worden in 2026 verwacht.

Jongeren op het VSO en PrO vormen een kwetsbare doelgroep wat betreft het ontwikkelen van depressie en suïcidaliteit. Ik wil dat ze tijdig gesignaleerd en ondersteund worden, voordat het erger wordt.”

Wendy Rongen, promovenda STORM