Mental Health lessen op school

Leren over mentale gezondheid

Om jongeren meer te leren over wat mentale gezondheid is, wordt hen hierover lessen aangeboden.

Het Mental Health Programma wordt gegeven door een STORM-medewerker en wordt aangeboden aan alle eerste- of tweedejaars leerlingen (VO), alle vierdejaars leerlingen (VO) en eerstejaars MBO-studenten. Dit zijn lessen over mentale gezondheid waarin jongeren op een toegankelijke manier meer leren over mentale gezondheid, somberheid en depressieve klachten. Tijdens de lessen leren jongeren wat mentale gezondheid is en hoe zij mentale problemen bij zichzelf en anderen kunnen herkennen. Ook wordt in deze lessen besproken wat somberheid is en wanneer we dit depressieve klachten kunnen noemen. Jongeren leren daarnaast bij welke personen zij om hulp kunnen vragen binnen hun eigen school, en bij wie zij buiten school aan kunnen kloppen wanneer zij ergens mee zitten. Hiermee hopen we het stigma op mentale problemen te verminderen.

Sommige jongeren zetten na het Mental Health Programma zelf de eerste stap naar het ondersteuningsteam van school.

Jongeren vinden het vaak lastig om het zelf aan te geven wanneer zij wel wat hulp kunnen gebruiken. Zij denken vaak dat zij hun problemen zelf op moeten lossen of denken dat ze anderen tot last zijn wanneer ze hun problemen delen. Tijdens de lessen wordt benadrukt dat jongeren bij verschillende mensen kunnen aankloppen en dat er ook op school veel mensen zijn die hen kunnen helpen. We hopen dat jongeren hierdoor leren dat zij niet alleen hoeven blijven rondlopen met hun problemen, maar eerder aan de bel trekken en dus eerder geholpen kunnen worden.

“Als we met de hele klas een programma over psychische gezondheid hadden gevolgd, dan was de drempel om iets te zeggen over mijn gevoel minder groot geweest.”

Evy (20)