Zo krijg jij de Volle kracht

Programma groepstraining Op Volle Kracht

In de Op Volle Kracht training ga je veel leren over jezelf! Je ontdekt wat de relatie is tussen gebeurtenissen en jouw gedachten, gevoelens en gedrag.

Zo ziet het programma van de training eruit:

  • De training bestaat uit zes (bovenbouw) of acht (onderbouw) bijeenkomsten;
  • Het is een groepstraining met ongeveer 8 deelnemers;
  • De bijeenkomsten vinden plaats op school, onder schooltijd. Lessen die gemist worden, hoeven niet worden ingehaald.
  • De training wordt gegeven door twee trainers die zijn getraind om het programma te geven. In de meeste gevallen werkt één van de trainers op school (bijvoorbeeld iemand uit het zorgteam) en werkt de andere trainer als jeugdprofessional (bijvoorbeeld in de basis-ggz, in een wijkteam of als STORM-medewerker).

De training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Deze gaat ervan uit dat niet altijd de situatie ervoor zorgt dat je je rot voelt, maar hoe je over die situatie denkt. De training leert jou om een negatieve spiraal van denken en doen bij jezelf te herkennen én die te doorbreken. De training biedt tools om situaties veerkrachtiger het hoofd te bieden en helpt om negatieve gedachten uit te dagen en ze om te zetten in meer positieve gedachten. Het doel van de training is om negatieve gevoelens te verminderen.

Niet de situatie waarin je zit zorgt ervoor dat je je rot voelt. Het zijn vooral je eigen gedachten. Op Volle Kracht leert je negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten.