De Op Volle Kracht-training is kosteloos

De STORM-aanpak wordt uitgevoerd op verschillende scholen in Nederland

De STORM-aanpak en deelname aan de Op Volle Kracht-training is kosteloos voor ouders en jongeren.

De training wordt aangeboden op school en wordt betaald door de gemeente, als onderdeel van de Jeugdwet. De Op Volle Kracht trainers zijn zorgprofessionals van school, de gemeente of van de jeugdhulpverlening.

Ouders worden voorafgaand aan de training uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst waarin zij geïnformeerd worden over de inhoud van de training. Aan het einde van de training ontvangen ouders een terugkoppeling van de training.