Op Volle Kracht-trainers

Als Op Volle Kracht trainer leer je de jongeren om inzicht te verkrijgen in hun eigen negatieve (niet- helpende) gedachten en deze om te buigen naar positieve (helpende) gedachten. Op Volle Kracht is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Deze gaat ervan uit dat niet altijd de situatie ervoor zorgt dat je je rot voelt, maar hoe je over die situatie denkt. In de training leren de jongeren dan ook hoe zij hun gedachten kunnen uitdagen en omzetten naar positieve gedachten, waardoor zij zich beter gaan voelen. De training heeft als doel om negatieve gevoelens te verminderen en de jongeren tools te bieden om situaties veerkrachtiger het hoofd te bieden.

De training Op Volle Kracht wordt gegeven door twee trainers. Voordat zij de training aan jongeren geven volgen zij een driedaagse training om de inhoud, doelen en technieken van Op Volle Kracht goed te leren kennen. Bij het geven van de training aan jongeren werkt (in de meeste gevallen) één van de trainers op school (bijvoorbeeld als orthopedagoog of zorgcoördinator) en de andere trainer als jeugdprofessional (bijvoorbeeld in de basis-ggz of in een wijkteam). 

“De meerwaarde van STORM is dat we in samenwerking, tussen zorg en onderwijs, breed insteken op de aanpak van depressie. We richten die aanpak niet alleen op leerlingen, maar ook op docenten door ze te leren hoe ze bij leerlingen signalen van depressie kunnen herkennen en hoe ze vervolgens kunnen handelen.”

Laurie Lieftink, orthopedagoog Maaslandcollege