Informatie voor ouders over de STORM-aanpak

Heeft uw kind last van mentale problemen of heeft u het idee dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit? Ga het gesprek hierover aan met uw kind en bekijk samen welke hulp eventueel nodig is.

Waar kunnen jullie terecht voor hulp?

In jullie directe omgeving

 • Ouders/familie/vrienden
  Deel waar je (je kind) mee zit, dit lucht op en mogelijk kunnen zij hulp bieden.
  School
 • Bespreek uw zorgen met school en deel daar hoe het met uw kind gaat. Dit kan via de mentor/coach van uw kind of via het ondersteuningsteam. Mogelijk kunnen zij hulp bieden of samen met jullie op zoek gaan naar verdere hulp.

Wanneer iemand uit jullie directe omgeving u en/of uw kind onvoldoende verder kan helpen, of wanneer u het gewoonweg prettiger vindt om te praten met een professional die wat verder van u af staat, zijn daar de volgende mogelijkheden voor:

Professionele hulp zonder verwijzing
Sociaal wijkteam of GGD tot 18 jaar

 • Het sociaal wijkteam van de gemeente en de GGD bieden hulp aan jongeren <18. Een jeugdprofessional van de gemeente of de jeugdarts van de GGD kan zo nodig een verwijzing maken voor verdere hulp.
  Huisarts
 • De huisarts of praktijk-ondersteuner (POH) kan hulp bieden bij lichte klachten en zo nodig een verwijzing maken voor verdere hulp.

Professionele hulp met verwijzing (van verwijzer huisarts, GGD(school)- arts, sociaal wijkteam van gemeente)


Psychologische hulp

 • Er zijn verschillende vormen van psychologische hulp. De huisarts, het sociaal wijkteam of de GGD kijkt met u mee welke hulp er in uw regio wordt aangeboden.

“Het mooie aan STORM zijn de korte lijntjes, tussen school, zorg, ouders en jongeren. Dat helpt echt bij het doorpakken als er echt problemen zijn.”

Floor van der Laken, jeugdhulpverlener