Jongeren verdienen het om zich goed te voelen

De STORM-aanpak stimuleert zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht bij jongeren

In de regio Oost-Brabant is een samenwerking  ontwikkeld waarbij scholen, GGD, jeugd- hulpverlening, GGZ en gemeenten signalen van somberheid bij jongeren snel op kunnen pikken en aanpakken. De STORM-aanpak is een gezamenlijk (preventie)programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert.

Investeren in een gezonde ontwikkeling van jongeren

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Jongeren leren hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s ingezet.

De STORM-aanpak is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn.

Uit welke interventies bestaat de STORM-aanpak?

1. Mental health lessen

Jongeren krijgen op school lessen over psychische / mentale gezondheid.

2. Gatekeeper op scholen

Mentoren en docenten op scholen worden getraind tot gatekeepers. Hierdoor kunnen zij beter signaleren wanneer jongeren niet lekker in hun vel zitten. Zij zijn getraind in hoe zij met deze leerlingen het gesprek aan kunnen gaan.

3. Vroeg-signalering door de GGD

Bij leerlingen in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs worden door de GGD vragenlijsten afgenomen over depressieve symptomen en suïcidale gedachten.

4. Op Volle Kracht-training

Jongeren met verhoogde depressieve symptomen krijgen de vaardigheidstraining Op Volle Kracht aangeboden. Deze training stimuleert zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht.

Drie redenen waarom de STORM-aanpak zo goed werkt?

Preventie

Onderzoek toont aan dat depressieve klachten en suïcidale gedachten sterk toenemen tijdens de adolescentie. STORM zorgt ervoor dat jongeren al op die leeftijd in beeld komen en preventieve hulp krijgen aangeboden voordat de situatie ernstig wordt.

Krachtige keten

In de STORM-aanpak werken scholen, hulpverleners, gemeenten en anderen betrokken organisaties actief samen in een keten. Door de ketenaanpak kunnen we  jongeren opzoeken in hun eigen omgeving. Signalen van somberheid kunnen we zo tijdig opsporen en aanpakken.

Bewezen effect

De STORM-aanpak is wetenschappelijk onderbouwd. Er is onderzoek gedaan naar wat écht werkt en daarnaast vragen we jongeren welke vormen van hulp écht werken, zodat we steeds beter kunnen helpen. We blijven de STORM-aanpak steeds verder verbeteren om zo effectiever bij te dragen aan de mentale gezondheid van jongeren.

Waarom is de STORM-aanpak Nodig?

Feiten en cijfers over somberheid, depressiviteit en suïcidaliteit onder jongeren.

  • Elk jaar heeft 20% van alle jongeren weleens last van sombere periodes;
  • Elk jaar wordt bij 4% (37.000 jongeren) een depressieve stoornis vastgesteld;
  • Gemiddeld duurt een depressieve periode 6 maanden, bij 20% duurt een depressie langer dan twee jaar;
  • Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening;
  • Na herstel van de eerste depressie is de kans op een terugkeer binnen twee jaar 40%. Daarna is de kans op een derde episode 70% en op een vierde 90%;
  • Bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd;
  • Veel mensen herstellen van een (beginnende) depressie! Tijdige behandeling voorkomt een depressie in de volwassenheid.