Jeugdgezondheidszorg professionals

Jeugdgezondheidszorg professionals* voeren de screening uit om eerste kenmerken van somberheid en suïcidaliteit zo vroeg mogelijk te signaleren. Zij voeren deze screening uit door bij jongeren vragenlijsten af te nemen als onderdeel van het gezondheidsonderzoek. Wanneer een jongere heeft aangegeven wel eens last hebben van suïcidaliteit, dan gaat een professionals met de jongere in gesprek om meer te weten te komen over de ernst van deze klachten. Om dit gesprek goed te kunnen doen, volgen jeugdgezondheidszorg professionals de PITSTOP training.

PITSTOP staat voor Professionals in Training to STOP suicide en heeft als doel om professionals te trainen in het juist toepassen van de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag. In de training leren professionals hoe zij contact maken met de wanhoop, hoe zij het suïcidale gedrag bespreekbaar kunnen maken en hoe zij een inschatting kunnen maken van de ernst van de suïcidaliteit op dat moment. De professionals leren ook hoe zij het netwerk, waaronder ouders, van de jongere kunnen betrekken en hoe de veiligheid vergroot kan worden. De training is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag en op methodes die gericht zijn op het efficiënter uitvragen van suïcidegedachten, zoals de CASE-benadering.

*Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist, een team- en doktersassistent en een gedragswetenschapper werkzaam bij de GGD.

Huisartsen en POH-GGZ

Voor huisartsen en POH-ggz is er een bijscholing beschikbaar op het gebied van depressie en suïcidaliteit bij jongeren. Zij leren hoe zij depressie en suïcide beter kunnen herkennen, welke vragen zij kunnen stellen om efficiënt tot de kern te komen, om verantwoord door te vragen en de juiste hulp te bieden of door te verwijzen. De training is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor suïcidaal gedrag en op methodes die gericht zijn op het efficiënter uitvragen van suïcidegedachten, zoals de CASE-benadering.

“Als onderzoeker kan ik de meest recente kennis uit de wetenschap direct toepassen in de praktijk en daarvan profiteert een grote groep jongeren in onze regio. Andersom biedt de praktijk mij weer kansen om onze kennis verder te ontwikkelen.”

Sanne Rasing, senior onderzoeker bij GGZ Oost Brabant en programmaleider STORM