Vroeg-signalering op scholen

Onderzoek naar somberheid en suïcidale gedachten door de GGD

Om (beginnende) somberheid en suïcidale gedachten op te sporen, wordt bij alle leerlingen op de scholen die deelnemen aan de STORM-aanpak een vragenlijst afgenomen door de GGD. Dit heet vroeg-signalering. Dit gebeurt in de onderbouw (leerjaar 1 of 2) (als onderdeel van het standaard gezondheidsonderzoek door de GGD) en in de bovenbouw (leerjaar 4) van de middelbare school. Op het mbo vindt de vroeg-signalering in het eerste jaar plaats.

10% van de leerlingen heeft (beginnende) depressieve gevoelens

Gemiddeld geeft zo’n 10% van alle leerlingen aan last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens. Met deze leerlingen wordt gekeken of zij baat kunnen hebben bij de vaardigheidstraining Op Volle Kracht. Deelname aan deze preventieve training draagt bij aan een afname van (beginnende) depressieve klachten en vermindert daarmee het risico op een depressieve stoornis.

Elk jaar sporen we enkele leerlingen op die ernstig depressief zijn

Jongeren bij wie uit de vroeg-signalering blijkt dat zij in ernstige mate depressieve klachten ervaren of mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD gezien. De verpleegkundige gaat samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) op zoek naar passende zorg. Denk hierbij aan doorverwijzing naar schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp of jeugd-ggz. Sinds de start van STORM sporen we elk schooljaar enkele ernstig suïcidale jongeren op die nog geen hulp kregen. Zij konden op dat moment direct worden doorverwezen naar passende jeugdhulpverlening.

“We zijn nou eenmaal niet in staat altijd alle signalen op te vangen, daarom moet je kinderen gericht blijven vragen hoe het met ze gaat. STORM geeft me het gevoel dat we sámen voor ze klaar staan.”

Veronique Hermans, directeur Merletcollege Cuijk