Informatie over de storm-aanpak voor professionals

Gatekeepers in het onderwijs

De vaardigheidstraining Op Volle Kracht zorgt voor een afname van depressieve klachten en vermindert daarmee het risico op een depressieve stoornis.

Op Volle Kracht is een vaardigheidstraining waarin jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om jongeren te leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.

De Op Volle Kracht-training wordt gegeven door twee trainers die zijn getraind om het programma te geven. In de meeste gevallen werkt één van de trainers op school (bijvoorbeeld iemand uit het zorgteam) en werkt de andere trainer als jeugdprofessional (bijvoorbeeld in de basis-ggz, in een wijkteam of als STORM-medewerker). De training vindt plaats onder schooltijd en lessen die je hierdoor mist, hoef je niet in te halen. De groep bestaat uit ongeveer 8 leerlingen van jouw leeftijd en jouw school.

De training Op Volle Kracht is opgezet om een neerwaartse spiraal te doorbreken en somberheid te voorkomen

Op Volle Kracht helpt negatieve gevoelens te verminderen

Ongeveer 10% van alle leerlingen geeft in de vragenlijst van de GGD aan last te hebben van (beginnende) somberheidsklachten waardoor zij niet lekker in hun vel zitten.

Wanneer jij bij deze groep van 10% hoort en minder lekker in je vel zit dan leeftijdsgenoten, dan word je door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd voor de training Op Volle Kracht. Ook kan het zijn dat de zorgcoördinator of je mentor samen met jou besloten heeft om je aan te melden voor de training. Het doel van de training is om negatieve gevoelens te verminderen. Je bepaalt zelf, samen met je ouders, of je aan de training meedoet.  Deelname is kosteloos.

 

 

Kom naar de Informatieavond over de Op Volle Kracht-training

Eerst vindt er een informatieavond plaats voor alle leerlingen en hun ouders die meedoen aan Op Volle Kracht-training. Hier wordt informatie gegeven over de training die je gaat volgen.

Na afloop van de training, vindt er nog een bijeenkomst plaats voor alle leerlingen en ouders die hebben meegedaan aan de training om terug te kijken op wat je geleerd hebt.

“Ik had een praatgroepje verwacht en daar zag ik tegenop. Ik vond het fijn dat het echt een training was.”

Leerling over de training Op Volle Kracht