Contact

STORM is een van de projecten die is opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Alle activiteiten binnen de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 werken toe naar één ultiem doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terugdringen. Het streven is om uiteindelijk alle jongeren in Nederland te kunnen laten profiteren van STORM. 

Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een netwerkaanpak van partijen die gedreven zijn om samen, domein-overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Met elkaar vormen deze partijen de beweging “Samen Minder Suïcide”. Kijk voor meer informatie en alle andere projecten op www.samenmindersuicide.nl.  

Sinds de start van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie wordt de STORM-aanpak landelijk uitgerold. De regio’s Groningen, Nijmegen en Zuidoost-Brabant zijn in 2023 met steun van de Landelijke Agenda aan de slag gegaan met de (verdere) implementatie van de STORM-aanpak. Voor de landelijke uitrol wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en expertise van koploperregio’s Noordoost Brabant en Land van Cuijk en Zuidoost-Brabant.

Voor vragen over STORM in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie kun je mailen naar: storm@113.nl.

Lees meer over de uitrol van de STORM-aanpak in jouw regio:

Voor hulp of vragen over zelfdoding kun je terecht bij de hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’ via de telefoon op 0800-113 of 113 en via de chat op www.113.nl