Leer beter omgaan met lastige gedachten en gevoelens

Op Volle Kracht-training

De vaardigheidstraining Op Volle Kracht zorgt voor een afname van depressieve klachten en vermindert daarmee het risico op een depressieve stoornis.

Op Volle Kracht is een vaardigheidstraining waarin jongeren ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de training is om jongeren te leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.

De Op Volle Kracht-training wordt gegeven door twee trainers die zijn getraind om het programma te geven. In de meeste gevallen werkt één van de trainers op school (bijvoorbeeld iemand uit het zorgteam) en werkt de andere trainer als jeugdprofessional (bijvoorbeeld in de basis-ggz, in een wijkteam of als STORM-medewerker). De training vindt plaats onder schooltijd en lessen die je hierdoor mist, hoef je niet in te halen. De groep bestaat uit ongeveer 8 leerlingen van jouw leeftijd en jouw school.

De training Op Volle Kracht is opgezet om een neerwaartse spiraal te doorbreken en somberheid te voorkomen

Op Volle Kracht helpt negatieve gevoelens te verminderen

Ongeveer 10% van alle leerlingen geeft in de vragenlijst van de GGD aan last te hebben van (beginnende) somberheidsklachten waardoor zij niet lekker in hun vel zitten.

Wanneer jij bij deze groep van 10% hoort en minder lekker in je vel zit dan leeftijdsgenoten, dan word je door de jeugdverpleegkundige of STORM-medewerker uitgenodigd voor de training Op Volle Kracht. Ook kan het zijn dat de zorgcoördinator of je mentor samen met jou besloten heeft om je aan te melden voor de training. Het doel van de training is om negatieve gevoelens te verminderen. Je bepaalt zelf, samen met je ouders, of je aan de training meedoet.  Deelname is kosteloos.

 

 

Kom naar de Informatiebijeenkomst over Op Volle Kracht

Voordat de training van start gaat, vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de ouders van de kinderen die meedoen aan de Op Volle Kracht-training. Hier wordt informatie gegeven over de training die hun kind gaat volgen. Kinderen zijn ook welkom om aanwezig te zijn bij deze informatiebijeenkomst.  

Na afloop van de training ontvangen alle ouders van de kinderen die hebben deelgenomen aan de training een terugkoppeling van de trainer(s). Er wordt dan teruggekoppeld hoe de training verlopen is en wat het kind tijdens de training geleerd heeft. 

Voor de kinderen die deel hebben genomen aan de training wordt drie maanden na het afronden van de training een terugkombijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst worden de verschillende onderdelen uit de training herhaald en wordt gekeken hoe deze worden toegepast in het dagelijks leven. 

“Ik had een praatgroepje verwacht en daar zag ik tegenop. Ik vond het fijn dat het echt een training was.”

Leerling over de training Op Volle Kracht