Als je wacht met praten, wordt de kuil alleen maar dieper

Dat Groningen is begonnen met de STORM-aanpak, is niet onopgemerkt gebleven. Op 30 november stond er een uitgebreid artikel in het Dagblad van het Noorden.

Aan het begin van dit jaar is de STORM-aanpak gestart op vijf scholen. Een van de onderdelen is het mental health programma voor alle leerlingen in het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs. In die lessen wordt stilgestaan bij vragen als: Hoe herken je somberheid en depressie? En hoe maak je suïcidale gedachten bespreekbaar?

Leerlingen geven aan dat ze een aantal dingen al wel wisten over mentale gezondheid. Maar nu is wel duidelijker wat het verschil is tussen somberheid en een depressie. “En ik wist niet dat iemand die vrolijk doet, ook een depressie kan hebben.”

Collega Linda Adema: “Je draait niet gewoon een programma af, maar je versterkt de omgeving van de leerling door docenten te trainen en ouders er ook bij te betrekken.”

Lees het hele artikel in het Dagblad van het Noorden.