We willen aantonen wat het effect van onze inzet is

Uiteindelijk draait STORM om één ding: minder depressieve jongeren en minder suïcides. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van STORM en wordt onderzocht hoe we nog verder kunnen ontwikkelen.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat we straks zeker weten dat we het juiste doen en echt een verschil maken in de levens van jongeren. Daarnaast blijven we dankzij het onderzoek steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zodat we ons aanbod kunnen blijven aanpassen en jonge mensen steeds de beste hulp kunnen bieden die op dat moment (internationaal) beschikbaar is. Ook maken we continu gebruik van alles wat we gaandeweg leren, om zoveel mogelijk jongeren vooruit te helpen. Het resultaat: docenten die weten wat ze kunnen doen, ketenpartners die snel effectieve hulp bieden en sterke jongeren, die lekker in hun vel zitten.

Houvast

Een belangrijk neveneffect van deelname aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek was dat het alle partners betrok in een strak ingeregeld werkproces. Er was één duidelijk, gezamenlijk doel en één manier om dat te bereiken. Ook voorkwam het onderzoek discussies over de (vermeende) effecten van bepaalde interventies, want die staan straks onomstotelijk vast. Op die manier geeft het onderzoek alle ketenpartners houvast. Inmiddels zijn wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksresultaten gepubliceerd en kan het behandelprogramma gaan dienen als basis voor (inter)nationale richtlijnen.

School als startpunt

We zijn in Oost-Brabant gestart met meerdere projecten welke wetenschappelijk worden onderzocht. We vroegen alle jongeren op de deelnemende scholen in een vragenlijst naar hun gevoelens, daarna boden we ze – indien nodig – per project andere vormen van hulp aan. Dankzij subsidies voor onze regio, kunnen we uitgebreid wetenschappelijk onderzoek doen naar de (blijvende) effecten van deze verschillende interventies in het kader van preventie.

Dankzij onze ketenpartners weet ik nu dat we niet zozeer moeten letten op afwijkend gedrag, maar alert moeten zijn veránderingen in gedrag.

Docent ICT, ROC De Leijgraaf

“Dankzij dit programma kon enkele keren net op tijd worden ingegrepen, omdat een jongere vertelde dat hij of zij ernstig suïcidaal was. Een beter resultaat kan ik me niet wensen.”

Joost Hendriks, wethouder Cuijk