Samen bieden we jongeren wat ze nodig hebben

Binnen elk STORM-project werken regionale partners zoals gemeenten, GGD, GGZ, het voorgezet onderwijs, mbo’s, schoolmaatschappelijk werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, universiteiten en het Trimbos-instituut nauw samen.

De GGZ-onderzoekers die zich aanvankelijk alleen richtten op het opsporen van depressiviteit bij jongeren, besloten dat deze jonge mensen – eenmaal geïdentificeerd – ook direct hulp moesten krijgen. Er volgden gesprekken met alle ketenpartners in de regio, die hier een rol in spelen. Aanvankelijk kostte het best wat energie om duidelijk afspraken te maken over taken, budgetten en verantwoordelijkheden, maar gaandeweg groeide de overtuiging dat jongeren het meest geholpen zijn als alle partners bereid zijn over de schotten heen te kijken.

Elkaar vinden

In Oost-Brabant is de ketensamenwerking sindsdien op twee fronten sterk verbeterd. Door duidelijke taken toe te wijzen en zo veel mogelijk aan te haken bij bestaande werkafspraken, verloopt het proces (van signaleren en preventief ondersteunen tot gespecialiseerde hulp bieden) nu veel efficiënter. Maar minstens zo belangrijk is dat de informele contacten sterk zijn verbeterd: professionals weten elkaar nu veel sneller te vinden als een jongere hulp nodig heeft. Dat werkt voor alle betrokkenen enorm motiverend. 

Kennis delen

Binnen STORM delen partners actief hun kennis. Zo krijgen huisartsen, het Basisteam Jeugd en Gezin, GGD-verpleegkundigen en -artsen, mentoren en docenten op de deelnemende scholen een training van GGZ-professionals. Daarin leren zij hoe ze suïcidaliteit herkennen en hoe ze dit beladen onderwerp op een praktische manier bespreekbaar kunnen maken.

Samen bereiken we dat jongeren altijd en overal de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Samen vormen we een sterk vangnet, óver alle schotten heen. Niet onze belangen, maar die van de jongeren staan centraal binnen STORM!

“Dankzij onze ketenpartners weet ik nu dat we niet zozeer moeten letten op afwijkend gedrag, maar alert moeten zijn veránderingen in gedrag.”

Docent ICT, ROC De Leijgraaf

“Herstel begint met contact maken; tussen volwassenen en jongeren, maar óók tussen ketenpartners. Samen komen we verder.”

Marnix Schlösser, wethouder Deurne