Als je weet hoe je je voelt, wat je denkt en wat je wil, kun je beter omgaan met problemen

  1. home
  2. Jongeren en ouders
  3. Op Volle Kracht

Ongeveer 10% van alle leerlingen geeft in de vragenlijst van de GGD aan last te hebben van (beginnende) somberheidsklachten waardoor zij niet lekker in hun vel zitten.

Als blijkt dat je minder lekker in je vel zit dan leeftijdsgenoten, dan word je door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd voor de training Op Volle Kracht (OVK). Ook kan het zijn dat de zorgcoördinator of je mentor samen met jou besloten heeft om je aan te melden voor de training OVK. Je bepaalt zelf, samen met je ouders, of je aan de training meedoet.

Meedoen aan Op Volle Kracht

Eerst vindt er een informatieavond plaats voor alle leerlingen en hun ouders die meedoen aan OVK. Hier wordt informatie gegeven over de training die je gaat volgen. Daarna volg je onder schooltijd de training, waarin je leert anders om te gaan met lastige gedachten en gevoelens. De schoollessen die je hierdoor mist, hoef je niet in te halen. De groep bestaat uit maximaal 8 leerlingen van jouw leeftijd en jouw school. De training wordt gegeven door professionals vanuit school en vanuit de jeugdhulp. Vind je het toch niks? Dan kun je meteen stoppen. Na afloop van de training, vindt er nog een bijeenkomst plaats voor alle leerlingen en ouders die hebben meegedaan aan de training om terug te kijken op wat je geleerd hebt.

Op Volle Kracht

Deze groepstraining is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en laat je ontdekken wat de relatie is tussen gebeurtenissen en jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Het gaat ervan uit dat niet altijd de situatie ervoor zorgt dat je je rot voelt, maar hoe je over die situatie denkt. OVK leert jou om een negatieve spiraal van denken en doen bij jezelf te herkennen én die te doorbreken. Het biedt tools om situaties veerkrachtiger het hoofd te bieden en helpt om negatieve gedachten uit te dagen en ze om te zetten in meer positieve gedachten! Het doel van de training is om negatieve gevoelens te verminderen. Doe jij mee?

 

Ik had een praatgroepje verwacht en daar zag ik tegenop. Ik vond het fijn dat het echt een training was.”

Leerling over de training Op Volle Kracht