Leren over mentale gezondheid

Om jongeren meer te leren over wat mentale gezondheid is, worden lessen aangeboden waarin zij daar mee over leren.

In de tweede klas zal aandacht worden besteed aan lessen over mentale gezondheid. Tijdens de lessen leren jongeren wat mentale gezondheid is en hoe zij mentale problemen bij zichzelf en anderen leren herkennen. Ook leren zij bij welke personen op hun eigen school zij hulp kunnen vragen en bij wie zij kunnen aankloppen als zij ergens mee zitten. Daarmee hopen we ook het stigma op problemen in de mentale gezondheid te verminderen.

“Depressie is een veelvoorkomend probleem en we moeten het taboe weghalen.”

Floor van der Laken, jeugdhulpverlener