Vroege signalen herkennen

Systematische en pro-actieve screening op depressieve symptomen en suïcidale gedachten zorgt er voor dat beginnende klachten bij jongeren vroeg worden gesignaleerd. 

Alle leerlingen in het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs en van het eerste jaar van het mbo worden gescreend op somberheidklachten en suïcidale gedachten. Voor de screening op somberheidsklachten wordt de Nederlandse versie van de vragenlijst Children’s Depression Inventory-2 (CDI-2) gebruikt. Suïcidale gedachten worden gemeten met de Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging-screen (VOZZ-screen). De GGD neemt deze vragenlijsten op als onderdeel van hun gezondheidsonderzoek. Voor leerlingen ziet het er dus uit alsof ze één vragenlijst invullen.

 Leerlingen die aangeven dat zij mogelijk suïcidaal zijn, worden binnen 48 uur door een verpleegkundige van de GGD of door een STORM medewerker gezien. Samen met de jongere (en waar mogelijk de ouders) wordt gezocht naar passende zorg, bijvoorbeeld bij de sociale wijkteams, schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp of jeugd-ggz.

 Leerlingen die tijdens de screening aangeven depressieve gevoelens te hebben, worden door de verpleegkundige van de GGD of door de zorgmedewerker van school uitgenodigd om het preventieve programma Op Volle Kracht te volgen. Lees meer over deze geïndiceerde preventie.

“De reden dat STORM werkt is dat we nu eindelijk boven water krijgen dat er wel delijk jongeren zijn van de ze leeftijd die sombere gedachten hebben en soms zelf de gedachten om een einde aan hun leven te maken. Daardoor kun je echt preventief werken.”

Marie-Louise Lamers, sociaal-verpleegkundige GGD Hart voor Brabant