We willen aantonen wat het effect van onze inzet is

Uiteindelijk draait STORM om één ding: minder depressies, minder suïcides en mentaal gezonde jongeren. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van STORM en wordt onderzocht hoe we nog verder kunnen ontwikkelen.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat we zeker weten dat we het juiste doen en echt een verschil maken in de levens van jongeren. Daarnaast blijven we dankzij het onderzoek steeds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zodat we ons aanbod kunnen blijven aanpassen en jonge mensen steeds de beste hulp kunnen bieden die op dat moment (internationaal) beschikbaar is. Ook maken we continu gebruik van alles wat we gaandeweg leren, om zoveel mogelijk jongeren vooruit te helpen. Het resultaat: docenten die weten wat ze kunnen doen, ketenpartners die snel effectieve hulp bieden en sterke jongeren, die lekker in hun vel zitten.

Houvast

Een belangrijk neveneffect van deelname aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek was dat het alle partners betrok in een strak ingeregeld werkproces. Er was één duidelijk, gezamenlijk doel en één manier om dat te bereiken. Ook voorkwam het onderzoek discussies over de (vermeende) effecten van bepaalde interventies, want die staan straks onomstotelijk vast. Op die manier geeft het onderzoek alle ketenpartners houvast. Alle onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in (inter)nationale tijdschriften en kan het behandelprogramma gaan dienen als basis voor (inter)nationale richtlijnen.

“Samen zijn we beter in staat om depressieve klachten vroeg te signaleren en jongeren in hun eigen omgeving direct goede preventieve ondersteuning te bieden. Als we ze blijven volgen en begeleiden, kunnen we depressies op latere leeftijd voorkomen.”

Daan Creemers is klinisch psycholoog en directeur behandelzaken
bij GGZ Oost Brabant

School als startpunt

We zijn in Oost-Brabant gestart met meerdere projecten die wetenschappelijk werden onderzocht. We vroegen alle jongeren op de deelnemende scholen in een vragenlijst naar hun gevoelens, daarna boden we ze – indien nodig – hulp aan. Dankzij subsidies voor onze regio, kunnen we uitgebreid wetenschappelijk onderzoek doen naar de (blijvende) effecten van deze verschillende interventies in het kader van preventie.

“Dankzij dit programma kon enkele keren net op tijd worden ingegrepen, omdat een jongere vertelde dat hij of zij ernstig suïcidaal was. Een beter resultaat kan ik me niet wensen.”

Joost Hendriks, wethouder Land van Cuijk