Regio Friesland

Extra aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen is nodig, met de uitrol van het preventieprogramma STORM zetten we hierop in. Uit de Friese jeugdmonitor 2023 blijkt dat ca. 24% van de jongeren kampt met psychische klachten. Het aantal jongeren met suïcidale gedachten is de afgelopen vier jaar gestegen (van 17 naar 22%), jongeren op het mbo hebben het vaakst suïcidale gedachten.

Opvallend is dat gemiddeld slechts 8% van de jongeren spreekt over hun donkerste gedachten; er wordt nog te weinig gesproken over mentale gezondheid. Iedereen kan verschil maken door eens wat vaker te vragen: “Hoe gaat het met je?” Door het bieden van lessen over mentale gezondheid aan jongeren en jongvolwassenen, het trainen van gatekeepers op school (in het signaleren van somberheid, angsten, depressie of suïcidaliteit), zorgen we dat het signaleren en aangaan van een gesprek laagdrempeliger wordt. Daarnaast willen we jongeren die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug bieden met de Op Volle Kracht Training, deze is gericht op het vergroten van weerbaarheid, veerkracht, zelfvertrouwen en verminderen van stress. In situaties die ernstig en acuut zijn verwijzen we tenslotte door naar passende zorg.

De regio Fryslân bestaat nu uit een samenwerkingsverband met 11 ‘shareholders’ en een regio van ca. 264.000 inwoners: drie gemeenten: Súdwest-Fryslân, Noardeast-Fryslan en Leeuwarden, vier scholenkoepels en vier zorgpartijen. De ambitie van de stuurgroep is om STORM uit te rollen over heel Fryslân (VO en MBO) De aankomende twee jaar wordt gestart en toegewerkt naar de uitrol van STORM op 11 schoollocaties in het voortgezet onderwijs, daarnaast starten we gefaseerd op het MBO. De volgende partijen hebben de handen ineengeslagen voor de uitrol van preventieprogramma STORM, gericht op het vergroten van mentale gezondheid onder jongeren en jongvolwassenen:

Gemeenten:
Súdwest Fryslân
Leeuwarden
Noardeast- Fryslân

Onderwijs:
CVO Zuid-West Fryslân
Fierder Onderwijs
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
Firda

Zorg:
GGZ Friesland
Jeugdhulp Friesland
Accare
GGD Fryslân

Uit de Friese jeugdmonitor 2023 blijkt dat ca. 24% van de jongeren kampt met psychische klachten. Opvallend is dat gemiddeld slechts 8% van de jongeren spreekt over hun donkerste gedachten.

Contact met deze regio