Regio Groningen

In de regio Groningen hebben jongeren relatief vaak last van mentale problemen. We zien dit terug in onderzoek, maar vooral in de praktijk. Er is sprake van lange wachttijden bij de GGZ instellingen en in het onderwijs maken leerkrachten en begeleiders zich zorgen over de mentale gezondheid van hun leerlingen.

Met de STORM–aanpak hopen we (een deel van de) mentale problematiek eerder te signaleren. We willen jongeren en hun leerkrachten leren dat je over mentale problemen kunt en mag praten. Dit doen we onder andere met de Op Volle Kracht-training (OVK): de training geeft jongeren de kans om op een laagdrempelige manier te leren omgaan met mentale problemen.

STORM is in de regio Groningenonderdeel van een breder programma: Mentaal Gezond Groningen.

De samenwerking tussen de GGDJonx (Lentis), en Accare (GGZ), de gemeenten en de onderwijspartners zorgt voor een versterkte ketensamenwerking en een mogelijkheid om kennis te delen en te verspreiden. In 2023 starten we met de STORM-aanpak op twee mbo-scholen en drie vo-scholen (leerjaar 2 en 4) in Leek, Stadskanaal, Winschoten en de stad Groningen.

“Doen, doorgaan en volharden – dat is wat ik sterk vind aan STORM. Volharding is ontzettend belangrijk: deze jongeren hebben het nodig om te zien dat mensen hun stinkende best voor ze doen én blijven doen. Een depressie gaat niet zomaar over, het vergt een lange adem. Wij geven ze hoop.”

Rian van den Boogaart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en programmaleider STORM

Contact met deze regio