Regio Noordoost Brabant

STORM in de regio Noordoost Brabant is ontstaan uit een onderzoeksproject waarin we de effectieve methodes uit het onderzoek hebben geïmplementeerd in het voorgezet onderwijs en op de mbo’s. Zo benutten we de kennis die we al hebben opgedaan optimaal en profiteert de hele keten van de opgebouwde ervaring. We hopen dat de aanleg van deze blijvende kennisaorta kan gaan dienen als (inter)nationaal voorbeeld.

De regio Noordoost Brabant omvat:

In de regio Noordoost Brabant worden op alle middelbare scholen de vier STORM-interventies ingezet. Binnen het voorgezet onderwijs worden de interventies in het tweede en vierde leerjaar uitgevoerd. Op het middelbaar beroepsonderwijs worden ze in het eerste leerjaar uitgevoerd. 

“Doen, doorgaan en volharden – dat is wat ik sterk vind aan STORM. Volharding is ontzettend belangrijk: deze jongeren hebben het nodig om te zien dat mensen hun stinkende best voor ze doen én blijven doen. Een depressie gaat niet zomaar over, het vergt een lange adem. Wij geven ze hoop.”

Rian van den Boogaart, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en programmaleider STORM

Contact met deze regio