Effectiviteit van een multimodale aanpak

Doel van het onderzoek

We proberen de STORM aanpak steeds verder te verbeteren en effectiever te werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Een van de punten die we willen aanpakken met STORM is het verminderen van het stigma rondom psychische problemen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat jongeren moeilijker zelf om hulp vragen. Verder willen we de kennis over mentale gezondheid bij jongeren vergroten.

Uitvoering

Alle leerlingen die in de tweede klas zaten in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 in de regio zuidoost werden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers worden middels het invullen van vragenlijsten gedurende het tweede leerjaar en de daarop volgende twee jaar langdurend gevolgd. Op een deel van de scholen profiteren de leerlingen van de gatekeepers en van de vroegsignalering. Op de overige scholen werden ook Moving Stories en Op Volle Kracht aangeboden. Door de uitkomsten van de leerlingen in de twee groepen met elkaar te vergelijken kunnen we bepalen wat het effect van de aanpak is.  

Door leerlingen over een periode van drie jaar zes keer te ondervragen, kunnen we zien wat het blijvende effect van onze interventies is. Maar dat betekent ook dat we lang moeten wachten voordat we resultaten hebben. We verwachten in de eerste maanden van 2022 onze onderzoeksresultaten te kunnen delen.  

“In Brabant ligt het aantal suïcides onder jongeren al een tijdje boven het landelijk gemiddelde. Ik hoop dat deze regio over een tijdje als positief voorbeeld geldt voor Nederland, omdat we beter begrijpen hoe we jongeren kunnen helpen. Wat werkt en waarom? Dat wil ik weten.”

Mandy Gijzen, promovenda STORM zuidoost