Regionaal netwerk
als basis voor de STORM aanpak

  1. home
  2. STORM
    regio's

STORM wordt uitgevoerd in verschillende regio’s. Op dit moment loopt STORM in de regio Noordoost Brabant en Land van Cuijk en in de regio Zuidoost Brabant.

STORM is als preventieve aanpak opgenomen in de Landelijk Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Het doel is om STORM de komende jaren te implementeren in een aantal nieuwe regio’s. Het streven is om uiteindelijk alle jongeren in Nederland te kunnen laten profiteren van STORM. 

 

Binnen elke regio werken partners in zorg en onderwijs (zoals GGD, jeugdhulpverlening, GGZ, voortgezet onderwijs, mbo en gemeenten) nauw samen. Het regionale netwerk vormt (samen met een overkoepelende stuurgroep) de basis voor de ontwikkeling en implementatie van STORM.