Mentoren en docenten worden gatekeepers

Mentoren en docenten worden getraind tot gatekeeper. Het is belangrijk om te weten dat de rol van gatekeeper geen extra taak is. Gatekeepers bezitten een set met vaardigheden om het initiatief te nemen om met een jongere in gesprek te gaan wanneer er een vermoeden is of signalen zijn dat de jongere kampt met somberheid of suïcidaliteit. Tijdens het gesprek vraagt de gatekeeper hoe lang de jongere hier al mee rondloopt, of die de klachten al eerder met anderen heeft gedeeld en wordt er samen met de jongere hulp gezocht. Het gesprek is er op gericht om erger te voorkomen. Als gatekeeper word je geen hulpverlener, maar kun je wel helpen de deur naar hulpverlening zichtbaar te maken: jij bent immers degene die deze jongere in wanhoop ziet. Gatekeepers gaan dus niet zelf helpen of behandeling geven, maar zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening of bekijken samen met de jongere hoe doorverwijzing naar hulpverlening plaats kan vinden. Wanneer alle mentoren en docenten school zijn getraind tot gatekeeper, vormen zij gezamenlijk een sociaal vangnet om de jongeren. Zij staan dicht bij de leerlingen en signaleren snel wanneer er iets aan de hand is.

Hiervoor volgen mentoren en docenten de gatekeepertraining. Daarin leren zij over somberheid en suïcidaliteit bij jongeren. Zo leren zij hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen kunnen herkennen, hoe zij hierover met een leerling in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. Iedere twee jaar volgen reeds getrainde mentoren en docenten een korte boostertraining om hun kennis en vaardigheden op pijl te houden. 

“De meerwaarde van STORM is dat we in samenwerking, tussen zorg en onderwijs, breed insteken op de aanpak van depressie. We richten die aanpak niet alleen op leerlingen, maar ook op docenten door ze te leren hoe ze bij leerlingen signalen van depressie kunnen herkennen en hoe ze vervolgens kunnen handelen.”

Laurie Lieftink, orthopedagoog Maaslandcollege