Nieuwe regio’s aan de slag met de STORM-aanpak

Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant  de STORM-aanpak met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. 

Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de aanpak werkt. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken. Daarnaast is het netwerk van onderwijs, GGD, jeugdhulpverlening en GGZ meer gaan samenwerken en weten leerlingen en hun ouders dat een goede mentale gezondheid belangrijk is. Daarom heeft toenmalig staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de start van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in 2021 de ambitie uitgesproken om de STORM-aanpak landelijk in te voeren. Een ambitie die huidig staatssecretaris van Ooijen van VWS steunt. 

De aanpak wordt nu met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie in drie regio’s geïmplementeerd. In 2023 wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding naar meer regio’s. Met deze landelijke uitrol van STORM wordt er structurele ondersteuning geboden aan de steeds groter wordende groep jongeren met depressieve klachten en/of suïcidale gedachtes.

Lees meer over de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 op de website Samen minder suïcide.