Nieuwe regio’s aan de slag met de STORM-aanpak

Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant  de STORM-aanpak met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.  Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de aanpak werkt. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken. Daarnaast is het netwerk van onderwijs, GGD, jeugdhulpverlening en GGZ meer […]