Onderzoek naar de kloof tussen screening en preventie

Promovendus Marloes Braam deed onderzoek naar het dichten van de kloof tussen screening en depressiepreventie. Want lang niet alle jongeren die in aanmerking komen voor preventie, doen uiteindelijk ook mee aan een training. Samen met collega’s Sanne Rasing, Dewi Heijs, Daan Creemers en Jan Spijker publiceerde zij de resultaten van het onderzoek in het internationale tijdschrift BMC Public Health.

Marloes: “De afgelopen jaren is het aantal jongeren met depressieve klachten gestegen. De inzet van preventie is belangrijk om te voorkomen dat jongeren depressieve klachten ontwikkelen. We weten dat preventie effectief kan zijn, maar zien uit onderzoek dat het moeilijk is om jongeren deel te laten nemen aan preventieprogramma’s. Ook bij Op Volle Kracht, het depressie preventieprogramma dat onderdeel is van de STORM-aanpak, zien we dat deelname niet vanzelfsprekend is. Dat is jammer, juist omdat we weten dat Op Volle Kracht ervoor kan zorgen dat jongeren minder last hebben van depressieve klachten.”

Daarom hebben we interviews gehouden om na te gaan hoe we het aantal jongeren dat mee doet aan een preventieve vaardigheidstraining kunnen vergroten. Marloes: “Omdat we weten dat de screening en verwijzingsprocedure een belangrijke rol spelen in of jongeren wel of niet deelnemen, zijn de interviews gehouden met jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD, die het screenen van depressieve en suïcidale klachten uitvoeren op scholen en jongeren doorverwijzen naar Op Volle Kracht.”

Uit de interviews kwamen drie thema’s naar voren die belangrijk zijn. Als eerste dient de kennis en kunde van de jeugdprofessional de jongeren uitnodigt voor de training goed zijn. Zij hebben inhoudelijke kennis nodig over depressie en suïcidaliteit, vaardigheden om met jongeren hierover in gesprek te gaan en kennis van de inhoud van de vaardigheidstraining waar zij jongeren voor uitnodigen. Als tweede dient de samenwerking tussen de organisaties in preventieve aanpak goed te zijn. Voldoende steun vanuit eigen organisatie, maar ook steun en samenwerking van de scholen zijn bevorderd voor een hoger aantal deelnemende jongeren. Als derde kunnen negatieve overtuigingen van jeugd- en onderwijsprofessionals, jongeren en ouders over depressie en suïcidaliteit een belemmerende rol spelen. Het kan er voor zorgen dat jongeren minder bereid zijn om deel te nemen aan de vaardigheidstraining.  

Door deze kennis kunnen we ervoor zorgen dat jeugdprofessionals nog beter op de hoogte zijn van preventie, meer te weten komen over depressie en suïcidaliteit bij jongeren en kunnen we daarmee nog meer jongeren bereiken met preventie.

Het hele wetenschappelijk artikel is te vinden op de website van het tijdschrift BMC Public Health.

https://doi.org/10.1186/s12889-023-15705-9