Onderzoek naar de uitbreiding van de STORM-aanpak naar nieuwe regio’s

De STORM-aanpak wordt momenteel uitgebreid naar nieuwe regio’s in Nederland. In die nieuwe regio’s speelt van alles dat de implementatie van de aanpak kan beïnvloeden. Door strategieën in te zetten gericht op deze factoren, kan de implementatie van de STORM-aanpak in deze regio’s bevorderd worden. Promovendus Kristel Jenniskens onderzocht daarom welke strategieën helpend zijn bij […]

Onderzoek van start naar STORM-aanpak op voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is gestart met onderzoek naar de STORM-aanpak voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Ook voor deze leerlingen is het doel om somberheidsklachten en suïcidaliteit vroegtijdig te signaleren en voorkomen dat klachten erger worden.  Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hebben vaak al eerder zorg ontvangen. […]

STORM-aanpak gepresenteerd op internationaal congres suïcidepreventie

Onderzoekers Kristel Jenniskens en Marloes Braam van GGZ Oost Brabant, Mandy Gijzen van de Universiteit Groningen en Leonie van Vuuren van 113 Zelfmoordpreventie hebben een workshop over de STORM-aanpak gegeven tijdens het 32e World Congress International Association for Suicide Prevention. Het viertal gaf een presentatie over de STORM-aanpak om het internationale publiek kennis te laten […]

Artikel over STORM-aanpak gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Sanne Rasing en Daan Creemers van GGZ Oost Brabant publiceerden een artikel over de STORM-aanpak in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. In dit artikel beschrijven zij de inhoud van de aanpak, de wetenschappelijke bevindingen en de wijze waarop de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners wordt vormgegeven. STORM is een aanpak voor depressie- en suïcidepreventie voor jongeren. […]

Onderzoek naar de kloof tussen screening en preventie

Promovendus Marloes Braam deed onderzoek naar het dichten van de kloof tussen screening en depressiepreventie. Want lang niet alle jongeren die in aanmerking komen voor preventie, doen uiteindelijk ook mee aan een training. Samen met collega’s Sanne Rasing, Dewi Heijs, Daan Creemers en Jan Spijker publiceerde zij de resultaten van het onderzoek in het internationale […]