Artikel over STORM-aanpak gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Sanne Rasing en Daan Creemers van GGZ Oost Brabant publiceerden een artikel over de STORM-aanpak in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

In dit artikel beschrijven zij de inhoud van de aanpak, de wetenschappelijke bevindingen en de wijze waarop de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners wordt vormgegeven. STORM is een aanpak voor depressie- en suïcidepreventie voor jongeren. Het aantal jongeren dat te maken krijgt met depressieve klachten en suïcidale gedachten neemt gedurende de adolescentie toe en daarom is preventie in deze leeftijdsfase belangrijk. De STORM-aanpak wordt uitgevoerd in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs en in de eerste klas van het middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft een samenwerking tussen partners in het onderwijs en de zorg.

In het artikel wordt ook beschreven wat de aandachtspunten zijn. De netwerkaanpak is theoretisch goed onderbouwd en de effecten zijn aangetoond door wetenschappelijk onderzoek, maar er zijn ook aandachtspunten. Regionale samenwerking door onderwijs en zorg, zeker wanneer het gaat om depressie en suïcidaliteit, is lastig en kost tijd. De gezamenlijke visie op hoe deze aanpak uitgevoerd moet worden, vraagt vertrouwen in elkaar en volharding.

Het afstemmen van de werkzaamheden vereist zowel een gezamenlijke visie op mentale gezondheid, als – gezien de hoge werkdruk in de onderwijs- en zorgsectoren en de huidige krapte op de arbeidsmarkt – volharding. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de inhoud van de aanpak. De aanpak is op dit moment bijvoorbeeld (nog) niet geschikt voor alle jongeren. De komende jaren werken we aan aanpassingen van de interventies en doen we onderzoek naar de effectiviteit van STORM bij jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO).

Bovenal pleiten zij er voor om effectieve en evidence-based preventie in meer regio’s te implementeren. STORM is een aanpak die het mogelijk maakt om preventie op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te organiseren in samenwerking met partners uit de zorg en gezamenlijk bij te dragen aan de mentale gezondheid van jongeren.

Het hele artikel is te vinden op de website van het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen.