Onderzoek van start naar STORM-aanpak op voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is gestart met onderzoek naar de STORM-aanpak voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Ook voor deze leerlingen is het doel om somberheidsklachten en suïcidaliteit vroegtijdig te signaleren en voorkomen dat klachten erger worden. 

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hebben vaak al eerder zorg ontvangen. In de meeste gevallen was deze zorg niet gericht op somberheid. Zij lopen echter wel kans om deze klachten te ontwikkelen, omdat zij te maken hebben met een situatie die voor meer risico op psychische klachten zorgt.

In het onderzoeksproject worden verschillende interventies ingezet en zal promovendus Wendy Rongen onderzoeken of de STORM-aanpak ook op vso en pro scholen effectief kan bijdragen aan vroegtijdig signaleren en preventie van depressie. Als eerste interventie worden op alle scholen die deelnemen aan het onderzoek docenten getraind tot gatekeeper. Dat wil zeggen dat zij kennis en kunde hebben om met leerlingen in gesprek te aan over somberheid en suïcidaliteit.

De tweede en derde interventie zijn gericht op de leerlingen. Alle leerlingen in het tweede en derde jaar van vso en pro scholen in de regio Brabant en Nijmegen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De deelnemers beginnen met een screening. Zij vullen een vragenlijst in, waarna leerlingen met verhoogde somberheid worden verdeeld over twee groepen. De groep leerlingen die de training Op Volle Kracht volgt zal worden vergeleken met de groep leerlingen die de training niet volgt. Belangrijk om te noemen: leerlingen waar grote zorgen over zijn, worden doorverwezen naar professionele hulpverlening. 

De training Op Volle Kracht is aangepast voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Dat wil zeggen dat de teksten zijn aangepast, voorbeelden zijn veranderd, de stof in de training iets korter is. Verder wordt de training gegeven in kleinere groepen.

Het onderzoek zal in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 worden uitgevoerd. Resultaten zullen in de loop van 2026 bekend worden.