Onderzoek naar de uitbreiding van de STORM-aanpak naar nieuwe regio’s

De STORM-aanpak wordt momenteel uitgebreid naar nieuwe regio’s in Nederland. In die nieuwe regio’s speelt van alles dat de implementatie van de aanpak kan beïnvloeden. Door strategieën in te zetten gericht op deze factoren, kan de implementatie van de STORM-aanpak in deze regio’s bevorderd worden. Promovendus Kristel Jenniskens onderzocht daarom welke strategieën helpend zijn bij het implementeren van de STORM-aanpak in nieuwe regio’s.

Om tot die strategieën te komen, ging Kristel eerst in gesprek gegaan met betrokkenen bij de STORM-aanpak in de regio’s Groningen, Nijmegen en Oost Brabant, en met het STORM-team van 113. Dit zijn bijvoorbeeld programmaleiders, mentoren op middelbare scholen, GGD-jeugdverpleegkundigen en –artsen, wethouders en managers van betrokken organisaties. Uit interviews met deze betrokkenen kwamen een aantal knelpunten naar voren. Deze zijn voorgelegd aan de programmaleiders van de regio’s om te komen tot de belangrijkste knelpunten om strategieën op in te zetten. Dat waren:

  • Hoge eisen voor scholen op het gebied van zorg voor leerlingen
  • Onvoldoende begrip van de programma inhoud onder betrokkenen
  • Onvoldoende samenwerking in het netwerk van zorg en onderwijs in de regio’s
  • Niet alle betrokkenen waren overtuigd van het voordeel van de STORM-aanpak ten opzichte van andere aanpakken
  • Hoge werkdruk in de zorg en het onderwijs
  • Onvoldoende aandacht voor borging van de STORM-aanpak op de lange termijn

Voor elk van deze knelpunten onderzocht Kristel vanuit de theorie welke strategieën kunnen helpen. Die zijn weer voorgelegd aan de programmaleiders en aan het STORM-team van 113. Een deel daarvan kwam overeen met wat werd aangeraden vanuit de regio Oost-Brabant, waar de STORM-aanpak al een aantal jaren toegepast wordt. Bijvoorbeeld het inrichten van een regionale programmastructuur waarin onderwijs, GGD, GGZ en gemeenten samenwerken. Samen met de programmaleiders en het STORM-team zijn vijf aanvullende strategieën gevonden. Bijvoorbeeld om samen te werken met andere initiatieven in de regio die op scholen ingevoerd worden, om de druk op scholen te verlichten. Of het bevorderen van netwerksamenwerking door het organiseren van bijeenkomsten tussen betrokkenen in de regio.

Alle strategieën zijn samengevoegd in een draaiboek dat wordt aangeboden aan nieuwe STORM-regio’s. Nu onderzoekt Kristel hoe de implementatie van de STORM-aanpak verloopt in de nieuwe regio’s. Daarbij kijkt ze onder andere naar de bruikbaarheid van de strategieën in het draaiboek. Dit onderzoek loopt nog tot het einde van het schooljaar 2024-2025.

Het onderzoeksartikel is hier te lezen: https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2024.1386031/full.