Maakt somberheid bespreekbaar en biedt hulp waar nodig 

Mentoren en docenten worden getraind als gatekeeper. Zij staan dicht bij de leerlingen en signaleren snel als er iets aan de hand is. 

Alle mentoren van het tweede en vierde jaar van het voortgezet onderwijs en van het eerste jaar van het mbo worden getraind als gatekeeper. Dat betekent dat zij leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen herkennen, hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan en op welke manier zij hulp kunnen zoeken. De mentoren gaan de jongeren niet zelf helpen of behandeling geven; zij verwijzen waar nodig door naar hulpverlening.

 

 

 

“De meerwaarde van STORM is dat we in samenwerking, tussen zorg en onderwijs, breed insteken op de aanpak van depressie. We richten die aanpak niet alleen op leerlingen, maar ook op docenten door ze te leren hoe ze bij leerlingen signalen van depressie kunnen herkennen en hoe ze vervolgens kunnen handelen.”

Laurie Lieftink, orthopedagoog Maaslandcollege