De STORM-aanpak stimuleert zelfvertrouwen,
weerbaarheid en veerkracht bij jongeren

STORM-AANPAK

In de regio Oost-Brabant is een samenwerking ontwikkeld waarbij scholen, GGD, jeugd- hulpverlening, GGZ en gemeenten signalen van somberheid bij jongeren snel op kunnen pikken en aanpakken. De STORM-aanpak is een gezamenlijk (preventie)programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert.

Door de STORM-aanpak wordt vroegtijdig gesignaleerd wanneer jongeren zich somber, depressief voelen of suïcidale gedachten hebben. Met de Op Volle Kracht-training leren jongeren hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Investeren in een gezonde ontwikkeling van jongeren
STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Jongeren leren dat zij zelf invloed hebben op hun (negatieve) gevoelens. Zij leren hun negatieve gedachten om te buigen naar positieve, wat hen helpt in hun ontwikkeling tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s ingezet.

Meer weten?

kijk hier de ouderwebinar 2023 terug

De ouderwebinar voor regio Oost-Brabant heeft plaatsgevonden op donderdag 5 oktober 2023. De webinar is opgenomen en is hieronder terug te kijken. 

De antwoorden op de ingestuurde vragen en de tips voor ouders en jongeren zijn  hier te vinden. 

Uit welke interventies bestaat de STORM-aanpak?

1. Mental health lessen

Jongeren krijgen op school
lessen over mentale gezondheid.

2. Gatekeepers op scholen

Mentoren en docenten op scholen worden getraind tot gatekeepers. Hierdoor kunnen zij beter signaleren wanneer jongeren niet lekker in hun vel zitten. Zij zijn getraind in hoe zij met deze leerlingen het gesprek aan kunnen gaan.

3. Vroeg-signalering door de GGD

Bij leerlingen in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het MBO worden door de GGD vragenlijsten afgenomen over depressieve symptomen en suïcidale gedachten.

4. Op Volle Kracht-training

Jongeren met verhoogde depressieve symptomen krijgen de vaardigheidstraining Op Volle Kracht aangeboden. Deze training stimuleert zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht.

1. Mental Health lessen

Jongeren krijgen op school 
lessen over mentale gezondheid.

2. Gatekeepers op scholen

Mentoren en docenten op scholen worden getraind tot gatekeepers. Hierdoor kunnen zij beter signaleren wanneer jongeren niet lekker in hun
vel zitten. Zij zijn getraind in hoe zij
met deze leerlingen het gesprek aan kunnen gaan.

3. Vroeg-signalering door
de GGD

Bij leerlingen in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het eerste jaar van het MBO worden door
de GGD vragenlijsten afgenomen over depressieve symptomen en suïcidale gedachten.

4. Op Volle Kracht-training

Jongeren met verhoogde depressieve symptomen krijgen de vaardigheids-training Op Volle Kracht aangeboden. Deze training stimuleert zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht.

Waarom is de STORM-aanpak nodig?

Feiten en cijfers over somberheid, depressiviteit en suïcidaliteit onder jongeren:

  • Elk jaar heeft 20% van alle jongeren weleens last van sombere periodes;
  • Elk jaar wordt bij 4% (37.000 jongeren) een depressieve stoornis vastgesteld;
  • Gemiddeld duurt een depressieve periode 6 maanden, bij 20% duurt een depressie langer dan twee jaar;
  • Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening;
  • Na herstel van de eerste depressie is de kans op een terugkeer binnen twee jaar 40%. Daarna is de kans op een derde episode 70% en op een vierde 90%;
  • Bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd;
  • Veel mensen herstellen van een (beginnende) depressie! Tijdige behandeling voorkomt een depressie in de volwassenheid.

"Was zo’n preventieprogramma er maar geweest toen ik in de tweede zat. Op mijn veertiende was er niets meer waarvoor ik nog wilde leven. Nu gaat het gelukkig beter. Ik wil jongeren vertellen dat ze over hun gevoelens moeten praten. Als je op tijd aan de bel trekt, scheelt dat zoveel ellende."

Carlie (23)