Als je wacht met praten, wordt de kuil alleen maar dieper

Dat Groningen is begonnen met de STORM-aanpak, is niet onopgemerkt gebleven. Op 30 november stond er een uitgebreid artikel in het Dagblad van het Noorden. Aan het begin van dit jaar is de STORM-aanpak gestart op vijf scholen. Een van de onderdelen is het mental health programma voor alle leerlingen in het tweede en vierde […]

Webinar voor ouders over mentale gezondheid van jongeren

Op donderdag 5 oktober was de live uitzending van het jaarlijkse webinar voor ouders: Mentale gezondheid van jongeren: somberheid en depressie. Meer dan 750 ouders meldden zich aan om meer te leren over mentale gezondheid en somberheid bij jongeren en om te zien wat onderwijs- en zorgprofessionals voor hen en hun kinderen kunnen betekenen.   Het […]

STORM-aanpak gepresenteerd op internationaal congres suïcidepreventie

Onderzoekers Kristel Jenniskens en Marloes Braam van GGZ Oost Brabant, Mandy Gijzen van de Universiteit Groningen en Leonie van Vuuren van 113 Zelfmoordpreventie hebben een workshop over de STORM-aanpak gegeven tijdens het 32e World Congress International Association for Suicide Prevention. Het viertal gaf een presentatie over de STORM-aanpak om het internationale publiek kennis te laten […]

STORM-aanpak heeft een nieuwe website!

De STORM-aanpak was een beetje uit het online jasje gegroeid. Daarom hebben we de website helemaal vernieuwd en opnieuw ingedeeld. We kunnen nu alle verschillende doelgroepen beter informeren: jongeren, ouders en professionals. Voor iedereen die veel gebruik maakte van de oude website is het misschien even wennen. Maar dat gaat snel. Heb je tips over […]

Artikel over STORM-aanpak gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Sanne Rasing en Daan Creemers van GGZ Oost Brabant publiceerden een artikel over de STORM-aanpak in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. In dit artikel beschrijven zij de inhoud van de aanpak, de wetenschappelijke bevindingen en de wijze waarop de samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners wordt vormgegeven. STORM is een aanpak voor depressie- en suïcidepreventie voor jongeren. […]

Onderzoek naar de kloof tussen screening en preventie

Promovendus Marloes Braam deed onderzoek naar het dichten van de kloof tussen screening en depressiepreventie. Want lang niet alle jongeren die in aanmerking komen voor preventie, doen uiteindelijk ook mee aan een training. Samen met collega’s Sanne Rasing, Dewi Heijs, Daan Creemers en Jan Spijker publiceerde zij de resultaten van het onderzoek in het internationale […]

STORM-aanpak in RTL Nieuws

Sanne Rasing, programmaleider STORM en senior onderzoeker van het Depressie Expertisecentrum Jeugd en Sjannie van Tuijl, docent op het TBL in Oss, gingen in gesprek met het RTL Nieuws over de STORM-aanpak. Zij vertelden over het nut van de STORM-aanpak en over het gesprek aangaan met jongeren over mentale gezondheid. RTL Nieuws liet zien hoe […]

Nieuwe regio’s aan de slag met de STORM-aanpak

Vanaf 2023 implementeren de regio’s Nijmegen, Groningen en Zuidoost-Brabant  de STORM-aanpak met steun vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.  Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat de aanpak werkt. Leerlingen die de interventies hebben gevolgd geven aan na jaren nog steeds de geleerde technieken te gebruiken. Daarnaast is het netwerk van onderwijs, GGD, jeugdhulpverlening en GGZ meer […]